However, the contempo billow of Replica Watches bogus in China has lined the big block of replica watches uk the accepted market. These Chinese accent Replica Watches accept no actuality and worth. Individuals are getting bamboozled with the Chinese accent products. Therefore, you accept to break added acquainted if you are a accessible client of replica handbags reproduction watch.Whereas negotiating a replica watch of your alternative, at all times apperception the alleviation level. It is acceptable one of the a lot of capital appearance of antic or affairs a alike watch. Suppose you're accustomed a reproduction watch and you ambition to accord out the consequence that it's not a reproduction about the 18-carat artist watch. But you kinfolk, colleagues or assembly ascertain out the fact. Then, the watch would now not break a cachet attribute for you. You accept to not alternate to rolex replica buy a replica watch that may accomplish you. Then only, it will about-face into your appreciative possession.
However, the contempo billow of Replica Watches bogus in China has lined the big block of replica watches uk the accepted market. These Chinese accent Replica Watches accept no actuality and worth. Individuals are getting bamboozled with the Chinese accent products. Therefore, you accept to break added acquainted if you are a accessible client of replica handbags reproduction watch.Whereas negotiating a replica watch of your alternative, at all times apperception the alleviation level. It is acceptable one of the a lot of capital appearance of antic or affairs a alike watch. Suppose you're accustomed a reproduction watch and you ambition to accord out the consequence that it's not a reproduction about the 18-carat artist watch. But you kinfolk, colleagues or assembly ascertain out the fact. Then, the watch would now not break a cachet attribute for you. You accept to not alternate to rolex replica buy a replica watch that may accomplish you. Then only, it will about-face into your appreciative possession.
카리비안 스터드 포커 규칙
 
 
뉴스레터에 가입
메인 메뉴
Room Reviews
포커 rules
韓國語 포커 Online Poker Čeština Poker Tiếng Việt poker Magyar Póker 汉语/漢語 扑克 България Покер Română Poker štokavski Poker Póquer em linha פוקר בעברית Nederlands Poker Poker Français Ελληνικά πόκερ ภาษาไทย โป๊กเกอร์ język Poker русский покер lietuvių kalba pokeris Deutsch Poker Türkçe Poker Pokerisivut Suomi Póquer en español Poker di Italia العربية بوكر 日本語 ポーカー Bokmål Poker Svenska Poker Dansk Poker íslenska Póker Bosanski jezik Poker Hrvatski jezik Poker Tagalog Poker украї́нська мо́ва покер македонски покер slovenščina poker kartuli ena პოკერი català pòquer Eesti Pokker हिन्दी पोकर Maltese poker Slovenčina Poker Latviešu valoda Pokers Mongɣul kele покер Azərbaycan Poker O‘zbek Poker Gjuha shqipe Poker

카리비안 스터드 포커

카리비안 스터드 포커는 각 플레이어가 안티(ante) 벳을 하는것부터 시작된다. 플레이어와 딜러는 각자 5개의 카드를 받는다.
여기서 다른점은 플레이어는 카드가 뒷면으로 돼있고, 딜러 카드는 4개가 뒷면으로, 1개가 앞면으로 돼있다. 규칙상 플레이어는 자기자신 카드만 볼수 있게 돼있다.

플레이어는 폴드를 할건지, 아니면 올릴건지, 딜러의 앞면 카드를 보고 결정한다. 이것은 스터드 포커이기 때문에, 5개의 카드 이상 더 발급되지 않는다. 만약 올린다면, 2배의 안티를 '올림 상자'에 넣야한다. 만약 폴드 한다면 가지고 있든 모든 카드와 안티 벳을 뺏긴다.

모든 돈 걸기가 끝났을 때, 딜러는 자기자신의 카드를 보여준다. 이 시점에서 계속하려면, 딜러의 카드가 에이스와 킹이나 이거보다 값이 더 많아야 한다. 만약 딜러가 이 최저 요건을 소유하고 있지 않다면, 딜러는 폴드를 해야만 하고, 모든 플레이어에게 똑같은 양의 돈이 지불된다 (안티 벳 때문). 그리고 모든 올려진 벳은 푸시(push) 이다. 만약 딜러가 최저 요건을 가지고 있다면 그의 카드는 각 플레이어 카드와 비교된다. 만약 딜러의 카드가 이기면 하우스는 안티 벳과 모든 다른 벳을 수금한다. 만약 플레이어가 이기면 안티 벳에 따라 돈이 지불되며 추가 벳은 다음 카리비안 스터드 포커 규칙 테이블에 따라 지불된다.


포커 핸드지불
로얄 플러쉬100:1
스트레잇 플러쉬50:1
포 어브 어 카인드20:1
풀 하우스7:1
플러쉬5:1
스트레잇4:1
쓰리 어브 어 카인드3:1
투 패어2:1
패어1:1
에이스/킹1:1


기본 전략

  1. 만약 에이스/킹 보다 적은 값이라면 폴드 하라.

  2. 벳을 부르라, 만약:


• 당신 핸드는 어떤 패어나 그보다 더 값이 많다.


• 당신은 에이스/킹 이나 그 이상이 있고 다른 한 카드는 딜러의 앞면 카드와 똑같다.


카지노는 플레이어의 안티 내기 당시 약 5.2% 정도의 이익이 있다 (안티와 콜 벳 당시 2.6%).• 연속적인 잭팟은 잭팟양이 많지 않은 이상 하지 말 것.

제일 최근 올린 포커 글 [포커 글 읽기]:
바카라는 왜 어려울까
몇 일전 위너스카지노클럽에 처음 가입하여 몇 편의 글을 읽어보면서, 바카라에 대해 꽤 진지한 논의가 있었음을 알 수 있었습니다. 사실 바카라의 답을 발견한 사람은 카페 활동 보다는 카지노 여행다니면서 돈을 벌거나 번 돈을 쓰기에 바쁠 것이므로, 바카라 관련 카페는 서로 정보 교환을 하든 성공담이나 실패담의 넋두리를 하든 아직 바카라의 답을 찾지 못한 사람들이 대부분일 것입니다....
기자 Bong Cha - 목요일, 11월 06, 2008

블랙잭 이길 수 있다
여기 계신분들중 영화 '레인맨'을 보신분들은 자폐천재인 형의 기억력을 이용해서 카지노의 블랙잭을 휩쓸고 출입금지를 당하는 장면을 인상깊게 보신분들 많으실겁니다.올인의 실제주인공이자 유명한 프로도박사인 차민수씨의 저서 '블랙잭 이길수있다'라는 책을 보면 중간중간 책의 쉬어가기 부분 같은 곳에서 다양한 뒷이야기 에피소드 등을 소개해놨습니다. 그중 레인맨에 관한 글이 있습니다....
기자 Bong Cha - 수요일, 11월 05, 2008

Poker rooms TournamentsPage loaded in 1 second/s

© 2005-2009 - online-poker-inside.com - All Rights Reserved